Click to open rate (CTO)

Het percentage ontvangers dat op een link in een geopende e-mail klikt.