Cost per Acquisition (CPA)

De gemiddelde kosten die een adverteerder maakt om een nieuwe klant te verwerven via een advertentiecampagne, berekend als de totale kosten gedeeld door het aantal acquisities.