Customer churn rate

Het percentage klanten dat een bedrijf verlaat binnen een bepaalde periode, vaak gebruikt als een maatstaf voor klanttevredenheid en retentie.