Datakwaliteit

De mate waarin gegevens nauwkeurig, consistent, volledig en relevant zijn voor de beoogde toepassingen en doelen, vaak beïnvloed door factoren zoals bronnen, verzamelmethoden en opslag.