Engagement rate

Het percentage van gebruikers dat interactie heeft met je content, zoals likes, shares, en reacties.