Engagement

De mate waarin gebruikers actief betrokken zijn bij of reageren op inhoud, advertenties, berichten, enz., vaak gemeten aan de hand van likes, reacties, deelacties, enz.