HTTP Status code

Numerieke codes die de status van HTTP-verzoeken aangeven, zoals 200 (succes), 404 (niet gevonden), en 500 (serverfout).