Klantfeedback

De meningen, suggesties, ervaringen en reacties die klanten delen met een bedrijf over hun producten, diensten of ervaringen, vaak gebruikt om verbeteringen aan te brengen en te innoveren.