Merkbekendheid

De mate waarin mensen vertrouwd zijn met en herkennen een specifiek merk, vaak gemeten aan de hand van enquêtes, bekendheidsonderzoeken, enz.