Merkidentiteit

De visuele en verbale elementen die een merk definiëren en onderscheiden, zoals logo’s, kleuren, typografie, tone of voice, enz.