Merkloyaliteit

De mate waarin consumenten consistent kiezen voor en terugkeren naar een specifiek merk voor hun behoeften en aankopen, vaak gebaseerd op positieve ervaringen en verbindingen.