Ondersteunende zoekwoorden

Zoekwoorden die bijdragen aan de relevantie van een campagne maar niet de primaire focus zijn.