Persona

Een gefictionaliseerde, semi-fictieve representatie van een ideale klant of doelgroep, gebaseerd op demografische gegevens, gedrag, behoeften, enz., gebruikt voor gerichte marketing en communicatie.