Redirects

Het proces van het doorsturen van gebruikers van de ene URL naar een andere, vaak gebruikt om verkeer om te leiden, inhoud te consolideren of pagina’s te verplaatsen zonder verlies van SEO-waarde.