Relevantie

De mate waarin inhoud, advertenties, zoekresultaten, enz. aansluiten bij de behoeften, interesses, intenties of context van gebruikers, vaak bepalend voor de effectiviteit en acceptatie ervan.