ROAS op tijd

De Return on Advertising Spend gemeten over een specifieke tijdsperiode.