ROAS (Return on Advertising Spend)

Een maatstaf voor de effectiviteit van advertentie-uitgaven, berekend als de verhouding tussen de inkomsten gegenereerd door advertenties en de kosten van die advertenties.