ROI (Return on Investment)

Een maatstaf voor de winstgevendheid van investeringen, berekend als de verhouding tussen de winst of waarde die wordt gegenereerd door een investering en de kosten ervan.