SERP (Search Engine Results Page)

De pagina met zoekresultaten die wordt weergegeven door een zoekmachine in reactie op een zoekopdracht van een gebruiker, inclusief organische resultaten, advertenties en aanvullende informatie.