SWOT-analyse

Een strategisch analyseframework dat de sterke en zwakke punten van een bedrijf identificeert, evenals de kansen en bedreigingen in de externe omgeving, vaak gebruikt voor strategische planning.