Touchpoints

De verschillende interactiepunten en contactmomenten die een consument heeft met een merk of bedrijf tijdens het aankoopproces, zoals advertenties, websites, sociale media, enz.