Usability

De mate waarin een website, app of product gemakkelijk kan worden gebruikt en begrepen door gebruikers, vaak gericht op bruikbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie.