User-agent

Een softwaretoepassing die namens een gebruiker verzoeken doet, zoals een webbrowser of een zoekmachinecrawler.