Whitepaper

Een diepgaand document, rapport of gids dat is geschreven om een specifiek onderwerp te verkennen, te analyseren of te presenteren, vaak gebruikt als educatief of informatief materiaal in marketing.