Iris | juli 12, 2023

De beste manier om het rendement op je marketinginspanningen in beeld te brengen

Als je geld besteedt aan marketing, wil je ook weten wat dat oplevert. Soms kan het echter lastig zijn om te bepalen hóe je je winst precies moet berekenen. Kijk je enkel naar je rendement per kanaal of focus je je juist op het totaalplaatje? Welke gemaakte kosten neem je mee: enkel je uitgegeven advertentiebudget of ook de uren die je marketeers hebben gedraaid? Dit zijn allemaal vragen die kunnen opkomen en waarop het antwoord per online marketing bureau kan verschillen. In deze blog gaan we in op verschillende manieren om het rendement op je marketingkosten in beeld te brengen en bespreken we hoe wij bij ON. onze klanten in dit proces betrekken, zodat zij precies weten waar hun zuurverdiende geld naartoe gaat!

Manieren om het rendement op je marketingkosten in beeld te brengen

In de marketing bestaan er verschillende manieren om je rendement in beeld te brengen. Voor de helderheid zetten we eerst een paar van de meest gebruikte methoden voor je op een rijtje:

  • ROI: Return On Investment is een meetinstrument waarmee je de winst in verhouding tot de investering berekent. Hierin worden alle kosten meegenomen, van je advertentiebudget tot de gemaakte uren. Normaal gesproken wordt je ROI uitgedrukt in een percentage.
  • ROAS: Return On Advertising Spend meet de omzet die je genereert per euro die je uitgeeft aan je letterlijke advertenties. Hiermee bereken je dus de effectiviteit van je advertentie-uitgaven binnen een kanaal en zie je hoeveel omzet je hebt behaald in verhouding tot de kosten van je advertenties. ROAS wordt meestal uitgedrukt in een ratio, bijvoorbeeld 6:1, of gewoon een ROAS van 6. Dat betekent dat elke euro die je uitgeeft aan advertenties, je 6 euro oplevert.
  • CPA: Je CPA is je Cost Per Acquisition, oftewel de kosten die nodig zijn om een nieuwe klant te werven. De CPA is daarom vooral relevant voor campagnes die gericht zijn op het genereren van leads of conversies.
  • MER: Je Media Efficiency Ratio geeft de verhouding weer tussen je totale marketingkosten en je totale omzet. Deze maatstaf wordt vaak uitgedrukt als een percentage waaruit blijkt hoeveel procent van je omzet wordt besteed aan marketingactiviteiten. Zo helpt de MER je beoordelen hoe efficiënt je marketinguitgaven zijn en hoe ze zich verhouden tot je totale omzet.
  • ERS: Tot slot bereken je met je Effective Revenue Share het aandeel van de gegenereerde omzet dat aan marketingkosten wordt toegeschreven. Hiermee bereken je het werkelijke winstaandeel na aftrek van je marketinguitgaven.

Hoe meten we het rendement van marketinginspanningen bij ON.?

Vroeger keken we bij ON. hoofdzakelijk naar de gebruikelijke KPI’s per kanaal, zoals de ROAS en de CPA. Vooral bij full funnel marketing bleek dit echter steeds lastiger te worden, aangezien verschillende kanalen ook andere KPI’s vereisen. Daarnaast zijn sommige full funnel strategieën te complex om simpelweg KPI’s per kanaal te hanteren.

Als full funnel marketing bureau (zoals uitgelegd in onze blog over full funnel marketing en de customer journey) werkt het voor ons effectiever om te kijken naar de kosten en opbrengsten op het totaal, in plaats van bijvoorbeeld enkel naar de ROAS per kanaal. Als we bijvoorbeeld alleen de ROAS zouden meenemen, zou dit resulteren in overlap tussen de conversies binnen de verschillende kanalen.Ook doe je bijvoorbeeld brandingkanalen tekort door ze aan te sturen op ROAS. Kortom, het enkel aansturen op dit soort KPI’s per kanaal kan een vertekend beeld opleveren op het totaalplaatje.

Een groot deel van onze strategie houdt daarnaast in dat wij zoveel mogelijk aansturen op basis van de daadwerkelijke marketingkosten. Hierbij gaat het om zowel de letterlijke bedragen als de percentages. Door deze twee meetmethodes tegelijkertijd in te zetten en dus zowel naar de KPI’s per kanaal als naar de totale marketingkosten te kijken, zorgen wij ervoor dat jij alle informatie hebt die je nodig hebt voor gedegen besluitvorming.

Wat zijn de voordelen van het sturen op marketingkosten?

De voordelen van onze werkwijze, waarbij we zowel naar de marketingkosten van het totaal als naar verschillende KPI’s per kanaal kijken, zijn als volgt:

  • We weten precies hoe goed onze totale marketinginspanningen renderen en hoe onze marketinginspanningen per kanaal renderen. Hiertoe werken onze kanalen onderling samen, zodat we kunnen aansturen op een totaalstrategie in plaats van een aparte strategie per kanaal.
  • Aan de hand van deze informatie kunnen we onze klanten beter adviseren, zodat jij de uren en de budgetten hebt per kanaal waarmee wij de meeste resultaten kunnen boeken voor jouw onderneming.
  • Doordat we kijken naar het totaal van kosten en opbrengsten naast het kanaalspecifieke, lopen we minder tegen uitdagingen aan op het gebied van attributie. Zo behouden we een beter overzicht op de door ons behaalde resultaten.

Hoe we onze klanten bij dit proces betrekken

Het belangrijkste voor ons is om de wensen van de klant altijd voorop te stellen wanneer wij het rendement van onze marketinginspanningen meten. In samenspraak bepalen wij welke informatie echt van belang is, welke KPI’s relevant zijn en welke gegevens moeten worden meegenomen in de berekening van de marketingkosten. Aan de hand van deze informatie stemmen we met de klant af wat een gezond percentage aan marketingkosten is om te hanteren, zodat jij weet dat je zoveel mogelijk winst behaalt of het maximale rendement haalt uit je marketinginspanningen.

Gedurende het traject rapporteren we en sturen we bij om deze doelstellingen te behalen. We bieden maatwerkoplossingen waarbij we ook kosten zoals opslag, verzending en retouren kunnen meenemen, zodat we een nauwkeurig beeld krijgen van het rendement van onze marketinginspanningen. Daarbij werken onze verschillende kanalen onderling samen en kijken onze consultants verder dan alleen de kosten en opbrengsten van hun eigen kanaal. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze kanalen op elkaar zijn afgestemd binnen de totaalstrategie en kunnen we het project effectiever aansturen om de doelen van onze klanten te bereiken.

In onze rapportages communiceren we vervolgens de resultaten van onze inspanningen, in lijn met de eerder bepaalde KPI’s en marketingkosten. Zo is het voor jou helder wat er met jouw geld gebeurt en hoef je daarover nooit in onzekerheid te zitten. Tenslotte is dat wat je wilt wanneer je met een online marketing bureau in zee gaat: er zeker van zijn dat je je winstdoelen ook echt haalt!

Met ON. weet je exact wat je aan onze marketinginspanningen hebt!

Nooit weer onduidelijkheid over je marketingopbrengsten? Laat je marketing dan aan ON. over! Dankzij onze heldere rapportages zie jij direct wat onze marketinginspanningen jou hebben opgeleverd, zodat je nooit in het duister hoeft te tasten.

Zoek jij dus nog een online marketing bureau waar transparantie, eerlijke communicatie en Groningse nuchterheid voorop staan? Neem dan contact met ons op!