Myrthe Nauta | mei 29, 2024

E-E-A-T & SEO: hoe beoordeelt Google de kwaliteit van content?

E-E-A-T: met eten heeft dit acroniem niets te maken, wél met het succes van jouw online onderneming. E-E-A-T is namelijk het principe op basis waarvan Google de kwaliteit en betrouwbaarheid van jouw website beoordeelt om te bepalen of jij het verdient om in de zoekresultaten te verschijnen. Maar waar kijkt Google dan precies naar, en wat nou als je hier geen aandacht aan besteedt? Dat lees je allemaal in deze blog.

Wat is E-E-A-T?

Google past het E-E-A-T-principe toe om de waarde van content op websites te beoordelen en op basis daarvan de rankings in de zoekresultaten vast te stellen. Hoe sterker je expertise, ervaring, autoriteit en betrouwbaarheid uit je website naar voren komen, des te waardevoller Google de content acht. Deze waardevolle content wordt beloond met hogere posities in de zoekresultaten.

Waar staat E-E-A-T voor?

E-E-A-T staat voor vier factoren die Google gebruikt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van content op een website te bepalen:

 • Experience (ervaring)
 • Expertise (deskundigheid)
 • Authoritativeness (autoriteit)
 • Trustworthiness (betrouwbaarheid)

Vóór 2022 kenden we de afkorting simpelweg nog als E-A-T, wat stond voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Experience is later toegevoegd omdat Google gelooft dat ervaring met het onderwerp waarover wordt geschreven essentieel is voor de betrouwbaarheid van de auteur. Dat is waarom vrijwel elke (betrouwbare) website tegenwoordig verwijst naar E-E-A-T in plaats van naar enkel E-A-T.

Your Money or Your Life (YMYL): het ontstaan van E-E-A-T

(E)-E-A-T ontstond vanwege het ‘Your Money or Your Life’ (YMYL)-principe, dat onderwerpen omvat die directe invloed kunnen hebben op iemands leven als er verkeerde informatie wordt verstrekt. Dit omvat zaken die schadelijk kunnen zijn voor iemands lichamelijke of financiële welzijn, zoals medische kwesties, financiën en juridisch advies.

Door het E-E-A-T-principe toe te passen op deze YMYL-onderwerpen, wilde Google voorkomen dat mensen zonder de juiste kennis en autoriteit over deze onderwerpen zouden schrijven en mogelijk schadelijke en onjuiste informatie zouden verspreiden. Tegenwoordig is E-E-A-T relevant voor alle websites, niet alleen voor YMYL-gerelateerde sectoren. Echter, bij YMYL-onderwerpen blijft het des te meer van belang om ervaring, expertise, autoriteit en betrouwbaarheid aan te kunnen tonen.

E-E-A-T en SEO

E-E-A-T wordt beschouwd als een SEO-principe omdat het de organische rankings van websites beïnvloedt. Google heeft echter verklaard dat het geen directe ranking factor is, omdat de gebruikte algoritmes niet in staat zijn om de (subjectieve) ervaring, expertise, autoriteit of betrouwbaarheid van een website te meten. Hoewel de opkomst van AI hierin enige verandering heeft gebracht, blijft Google bij deze verklaring.

Wat Google wel doet, is het inzetten van menselijke beoordelaars, bekend als ‘Human Evaluators’, om de E-E-A-T-waarde van websites te analyseren aan de hand van de Search Quality Evaluator Guidelines. Websites die niet aan deze richtlijnen voldoen, kunnen worden gestraft, terwijl websites die als hoogwaardig worden beoordeeld, beloond kunnen worden met hogere posities. Dit betekent dat E-E-A-T zeker invloed heeft op de rankings, zoals ook blijkt uit dit statement van Google.

E-E-A-T en de Helpful Content Updates

Hoewel E-E-A-T voorafgaat aan de Helpful Content Updates van Google, is het een essentieel onderdeel van deze Google Core Updates geworden. Sinds de eerste Helpful Content Update in augustus 2022 heeft Google steeds meer de nadruk gelegd op het belang van daadwerkelijk nuttige en behulpzame content om SEO-spam te bestrijden. Een van de criteria die Google hanteert om te bepalen of content ‘helpful’ is, is het E-E-A-T-principe. Dit is vooral benadrukt in de latere Helpful Content Updates van Google, met name die van september 2023.

Zoals eerder genoemd, heeft Google dus officieel verklaard dat E-E-A-T geen directe ranking factor is voor SEO, omdat het een subjectief en niet feitelijk meetbaar principe is. Echter, in de praktijk is gebleken dat het wel degelijk invloed heeft op de rankings van websites. Daarom is het sinds de invoering van de Helpful Content Updates een essentieel onderdeel geworden van SEO-strategieën, dat zeker niet over het hoofd gezien mag worden.

Ieder aspect van E-E-A-T uitgelicht

Nu we hebben besproken wat E-E-A-T is, het doel ervan en de invloed die het uitoefent, kunnen we dieper ingaan op de betekenis van elke letter in dit acroniem. Het is echter belangrijk te benadrukken dat alle componenten van E-E-A-T in samenhang functioneren en dat het niet voldoende is om je slechts op één of enkele aspecten te richten.

Experience

“Experience” betekent dat Google waarde hecht aan aantoonbare ervaring met het onderwerp waarover je schrijft. Websites met een hoge Experience-waarde zijn bijvoorbeeld fora en reviewplatformen, omdat dat is waar mensen hun ervaringen delen. Bij YMYL-onderwerpen is het voor Experience (misschien zelfs als tegenhanger van Expertise) belangrijk dat de gedeelde informatie veilig kan worden overgenomen en geen medisch of financieel advies bevat.

Expertise

Bij “Expertise” draait het om de vraag of de auteur een expert is in het onderwerp waarover hij of zij schrijft. Het is cruciaal dat de auteur een identificeerbare persoon is waarover online informatie gevonden kan worden over zijn/haar ervaring, zoals opleiding, eerdere publicaties of awards. Expertise is essentieel voor YMYL-onderwerpen, omdat hier vanuit ethisch oogpunt niet door “niet-experts” over geschreven zou mogen worden. Ook bij niet-YMYL-onderwerpen blijft expertise belangrijk; de content wordt dan beoordeeld op de mate van expertise of ervaring die blijkt uit de inhoud.

Authoritativeness

“Authoritativeness” lijkt op het eerste gezicht misschien op Expertise, maar richt zich op meer dan alleen de expertise van de auteur. Hierbij rijst namelijk de vraag of de auteur en de website autoriteiten zijn in hun sector, wat hun reputatie is, en of hun content geciteerd wordt of gelinkt is vanaf andere sites. Kijken anderen naar jou en je website op, en is dat aantoonbaar? In de praktijk blijkt Authoritativeness uit het aantal referenties naar je website op social media, je backlinkprofiel en je domein autoriteit, alsook uit bijvoorbeeld de keurmerken die aan je onderneming zijn toegekend.

Trustworthiness

De basis van het E-E-A-T-principe is “Trustworthiness”, ofwel betrouwbaarheid. De kernvraag hierbij is: is je website betrouwbaar en biedt deze meerwaarde voor Google-gebruikers? “Trustworthiness” moet breed worden opgevat. Allereerst moet je website technisch betrouwbaar zijn, met een beveiligde verbinding en zonder malware. Daarnaast moet de content kloppen en mag deze geen misinformatie bevatten — zelfs als je een expert of autoriteit bent. Tot slot tellen ook moeilijker meetbare aspecten mee, zoals hoe er online over je website of bedrijf gesproken wordt en hoe positief (en echt) je reviews zijn.

Basic tips voor E-E-A-T

Als we bovenstaande informatie vertalen naar werkbare acties, kunnen we op basis hiervan enkele tips formuleren die de E-E-A-T-waarde van je website kunnen vergroten:

 1. Zorg ervoor dat je sterke content creëert waaruit ervaring blijkt en die geen misinformatie bevat.
 2. Creëer auteurspagina’s en maak gebruik van Schema om aan te tonen dat je auteurs feitelijke personen met expertise zijn.
 3. Pas op met YMYL-onderwerpen als je geen autoriteit hebt op dat vlak.
 4. Zorg dat je een contactpagina hebt met heldere contactgegevens en dat je goed bereikbaar bent.
 5. Maak een Over ons-pagina aan waaruit duidelijk blijkt wie de personen achter je onderneming zijn.
 6. Deel eventuele relevante keurmerken op je website.
 7. Verzamel online reviews en handel die op professionele wijze af (zie ook: Het belang van review marketing).
 8. Werk aan het verkrijgen van kwalitatieve backlinks van autoritaire websites die relevant zijn voor je eigen sector.
 9. Zorg ervoor dat je website een beveiligde verbinding heeft en dat je algehele technische SEO op orde is.
 10. Creëer een alom betrouwbare website waarop gebruikers kunnen vertrouwen en die daadwerkelijk meerwaarde biedt.

SEO zonder E-E-A-T: is dat mogelijk?

E-E-A-T is technisch gezien geen directe ranking factor voor SEO, maar het vormt wel de basis ervan. Daarom kunnen we wel stellen: SEO zonder focus op E-E-A-T zal niet succesvol zijn. Feit is dat je website betrouwbaar moet zijn, geen gevaarlijke (mis)informatie mag verspreiden en meerwaarde moet bieden aan gebruikers. Websites die dat niet doen, zijn niet relevant en verdienen ook geen plek in de zoekresultaten. Hoewel lang niet iedere onderneming zich bezighoudt met YMLY-onderwerpen, wil dat dus niet zeggen dat je E-E-A-T simpelweg links kunt laten liggen.

SEO-specialisten mét E-E-A-T-expertise? Daarvoor moet je bij ON. zijn!

Jij bent de expert. Jij bent de autoriteit. Jij bent degene met ervaring. Dit alles weet je van jezelf en van je onderneming; nu is het tijd om ook Google hiervan te overtuigen. Ben jij op zoek naar een SEO-expert met uitgebreide kennis van de technische implementatie van E-E-A-T, die jouw onderneming in de spotlights kan zetten om jouw deskundigheid te laten stralen? Neem dan contact op met ON. Digital Marketing voor een vrijblijvende marketing scan. Onze SEO-specialisten staan voor je klaar.