Jeff | juli 12, 2023

Full funnel marketing

ON. Digital Marketing is een Full funnel marketing bureau. Dat klinkt heel interessant en hip, maar wat houdt dit precies in? Er wordt tegenwoordig met zo veel online marketing termen gestrooid, we snappen het als je het overzicht even kwijt bent. In dit artikel lees je wat een marketing funnel is en wat het inhoudt om samen te werken met een full funnel marketing bureau.

Wat is een marketing funnel?

Een marketing funnel wordt vaak verward met de customer journey. Maar dit is niet hetzelfde! We leggen het verschil direct even voor je uit.

De customer journey is de klantreis die jouw potentiële klanten afleggen. Deze reis begint over het algemeen bij de eerste kennismaking met jouw onderneming en eindigt bij een daadwerkelijke conversie in de vorm van een aanvraag of aankoop.

De marketing funnel correspondeert met de fase van de customer journey. Dit houdt in dat de marketing funnel ingezet kan worden om in te spelen op de behoeften die horen bij de betreffende fase waarin de potentiële klant zich bevindt.

Gemiddeld hebben klanten tussen de 5 en 8 contactmomenten nodig voor ze daadwerkelijk overgaan tot een conversie. Er kan dus veel gebeuren tijdens zo’n customer journey. Per fase verschillen de behoeften van de potentiële klant. Een marketing funnel biedt handvatten om hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Waarom is een online marketing funnel belangrijk?

Door het inzetten van een online marketing funnel is de kans op daadwerkelijke conversies groter. Een marketing funnel ondersteunt bij het bereiken van de daadwerkelijke doelgroep. Daarnaast bereid je per fase in de marketing funnel, de potentiële klanten steeds verder voor op de sale.

Wanneer je ‘funnel’ vanuit het Engels naar het Nederlands vertaalt, betekent dit ‘trechter’. Deze trechter zorgt er dus voor dat je vanuit een breed publiek uiteindelijk je daadwerkelijke potentiële klanten filtert en zorgt dat je hen tegemoet komt in verwachting en wensen op het gebied van informatie, communicatie en daadwerkelijke contactmomenten. Zonder online marketing funnel pas je dus niet gericht een trechter toe en is de kans op daadwerkelijke conversies kleiner.

Full Funnel Marketing
Aron en Kevin vinden het maar een ingewikkeld verhaal… Een online marketing funnel… Juist…

Hoe wordt een digital marketing funnel opgebouwd?

Vanuit de marketing zijn er talloze modellen die ingezet kunnen worden als digital marketing funnel. Eén van de meest bekende modellen is het AIDA-model. Dit model beschrijft vier opeenvolgende fases, namelijk:

  • Awareness (aandacht);
  • Interest (interesse)
  • Desire (drang);
  • Action (actie).

Vanuit ON. Digital Marketing maken we veelal gebruik van twee verschillende marketing funnels.

De eerste variant waar we veelal gebruik van maken is een variatie op het AIDA model. In deze marketing funnel komen de volgende fasen aan bod: Awareness, Interest, Action en Care. Hierin ligt meer aandacht op nazorg en klantenbinding. Op deze manier vergroot je de kans op herhaalaankopen.

De tweede marketing funnel waar we gebruik van maken is de ‘ToFu, MoFu, BoFu Marketing Funnel’. Dit funnel bestaat uit drie verschillende fases:

  • ToFu (Top of the Funnel) = Awareness
  • MoFu (Middle of the Funnel) = Consideration
  • BoFu (Bottom of the Funnel) = Conversion

De verschillende stappen in de marketing funnel zijn goed meetbaar. Hieruit kun je duidelijk opmaken wanneer potentiële klanten afhaken of juist overgaan tot een aankoop. Door middel van de digital marketing funnel kun je dus ook je online marketing strategie optimaliseren.

Verschuiving van sales funnel naar marketing funnel

De termen sales funnel en marketing funnel worden ook veel door elkaar gebruikt. Begrijpelijk, want in beide funnels wordt gebruik gemaakt van zowel marketing als sales.

Marketing funnelIn een marketing funnel wordt aandacht besteed aan het aantrekken van potentiële klanten. De focus ligt op het formuleren van een boodschap die past bij de behoefte van de potentiële klant. Je probeert herkenbaarheid en betrokkenheid bij je merk te creëren. Het gaat om het uitdragen van een boodschap waar de potentiële klant zich in herkent.

Sales funnel – Je hebt de klant in de marketing funnel overtuigd van zijn behoefte/probleem. In het sales funnel biedt je de oplossing, namelijk jouw product of dienst. Je bent hier enkel nog bezig met het aandragen van jouw product of dienst en niet zozeer de voorliggende vragen.

Je ziet qua focus een duidelijke verschuiving van het sales funnel naar de marketing funnel. Het wordt steeds belangrijker om je (potentiële) klanten te overtuigen en te betrekken bij je merk. Het is relatief gemakkelijk geworden om online producten en diensten aan te bieden en er zijn talloze aanbieders. Klanten gaan daarom vaak pas over op een aankoop als ze de binding met jouw onderneming voelen.

Wat doet een full funnel marketing bureau?

Een full funnel marketing bureau kijkt naar de gehele funnel en biedt de mogelijkheid om in te spelen op alle behoeften op het gebied van marketing. Dit begint bij branding en content marketing, waarin je bepaalt wat je wilt uitstralen met je merk en hoe je dit wilt doen. En om een klant dan daadwerkelijk naar die conversie te laten bewegen kun je per fase van de funnel weer verschillende kanalen inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan SEA, SEO, Social Media, Google Display en E-mailmarketing.

Bij ON. Digital Marketing kijken we naar jouw doelgroep en customer journey. Op basis hiervan adviseren wij over de geschikte marketing kanalen. Daarbij moeten alle verschillende diensten elkaar versterken. Door het inzetten van meerdere marketing kanalen kun je gemakkelijker inspelen op de verschillende behoeften van jouw potentiële klanten.

Full Funnel Marketing Bureau
Gaan jullie je steentje ook nog bijdragen Niels en Daniël? Doen niks anders dan kletsen bij het koffiezetapparaat….

Positionering verschillende kanalen in de marketing funnel

Ieder marketingkanaal past in een bepaalde plek in de marketing funnel. In onderstaande afbeelding is zichtbaar hoe de eerder genoemde marketing kanalen passen binnen de verschillende fasen van de marketing funnel.

marketing mix funnel marketing

We noemen een aantal voorbeelden uit bovenstaande grafiek om een en ander te verduidelijken. Wanneer je kijkt naar het marketingkanaal SEO, dan zie je dat die bovenin de funnel een belangrijke rol kan spelen. Wanneer de potentiële klant zich namelijk nog aan het oriënteren is en zich niet bewust is van zijn of haar probleem/vraag, kan SEO ervoor zorgen dat dit punt bereikt wordt bij de klant. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van de juiste vragen of het schetsen van herkenbare scenario’s in teksten die de klant tegenkomt.

Wanneer je kijkt naar een dienst als e-mail marketing dan zie je dat dit kanaal pas een rol kan gaan spelen zodra de potentiële klant interesse heeft getoont door zich bijvoorbeeld in te schrijven op een nieuwsbrief. Ook kan e-mail marketing een grote rol betekenen in het uitvoeren van nazorg en het bereiken van herhaalaankopen.

Zo heeft iedere dienst een plek in de marketing funnel die past bij de behoefte van de (potentiële) klant op een bepaald moment.

Benieuwd naar de toegevoegde waarde die wij brengen als full funnel marketing bureau?

Wij hopen dat je na het lezen van dit artikel een beter beeld hebt gekregen van wat een marketing funnel is en wat een full funnel marketing bureau doet. Nog even samenvattend:

Door middel van het inzetten van een marketing funnel speel je beter in op de behoeften van je (potentiële) klanten tijdens de verschillende fasen van de customer journey.

Een full funnel marketing bureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een marketingstrategie waarbij verschillende marketingkanalen worden ingezet om potentiële klanten om te zetten naar betalende klanten en zo online groei te bereiken.

Mocht je toch nog vragen hebben over deze onderwerpen of ben je benieuwd met wat voor advies ON. Digital Marketing komt voor jouw onderneming? Neem gerust contact op! We kijken graag eens met je mee.

Vragen?

Contact opnemen