ON. Digital Marketing B.V., gevestigd aan Friesestraatweg 18-5, 9718 NH Groningen, vindt uw privacy belangrijk en wij informeren u hierbij graag over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het waarom daarvan en hoe wij ermee omgaan.

ON. Digital Marketing B.V. is een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ON. Digital Marketing B.V. respecteert uw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. ON. Digital Marketing B.V. houdt zich daarbij aan de  geldende privacy wet- en regelgeving.

Uw privacy

Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken enkel een of meer van de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact;
  • Locatiegegevens;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • IP-adres;
  • Internetbrowser en apparaattype.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie bijzondere persoonsgegevens van u te verwerken. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@on.ontest1.nl. Wij zullen deze informatie dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Doel gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bellen of e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen te voeren, om u desgevraagd informatie toe te sturen en met als doel om onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijnen

ON. Digital Marketing B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Beveiliging

ON. Digital Marketing B.V. heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@on.ontest1.nl.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

ON. Digital Marketing B.V. gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Wij maken gebruik van het volgende:

Google-analytics/cookies: Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, de laatste octet van uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’, ook voor advertentiedoeleinden, uitgezet. Wij maken gebruik van Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij gebruiken Google Ads voor het retargeten van doelgroepen. Voorts gebruiken wij Google Tag Manager voor het inzichtelijk maken van specifieke handelingen, zoals mailklikken. Ten slotte maken wij gebruik van Google Adcalls met als doel het meetbaar maken van telefonische conversies naar aanleiding van een mobiele zoekopdracht. Wij koppelen bij dit gebruik slechts geanonimiseerde gegevens aan Google Analytics. Wij gebruiken de hiervoor omschreven diensten slechts indien u voor dit specifieke gebruik toestemming heeft gegeven in de cookiemelding bij gebruik van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@on.ontest1.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het BSN-nummer, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ON. Digital Marketing B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wanneer u wilt dat ON. Digital Marketing B.V. de door uzelf aan ons verstrekte persoonsgegevens overdraagt aan een andere partij dan kunt u een verzoek daartoe bij ons doen via het bovengenoemde e-mailadres, en onder dezelfde identificatie-voorwaarden als hierboven.

Klachtrecht

Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

ON. Digital Marketing B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Friesestraatweg 18-5, 9718 NH Groningen. Telefoonnummer: 050 211 2723.

Laatste wijziging april 2020