A/B-testen

Een experimentele methode waarbij twee varianten van een element (bijv. een websitepagina of advertentietekst) worden getest om te bepalen welke beter presteert op basis van vooraf gedefinieerde doelen.