Click-through rate (CTR)

Het percentage gebruikers dat op een advertentie, link of knop klikt ten opzichte van het totale aantal vertoningen, vaak gebruikt als een maatstaf voor de effectiviteit van een advertentie.